Assegurança de baixa Laboral Transitòria

Profesiones

¿POTS VIURE AMB 254,83€?

¿Et dones compte de la DES-PROTECCIÓ econòmica que podries patir davant una incapacitat temporal laboral derivada d’una enfermetat o d’un accident?

T’oferim PROTECCIÓ complementant els teus ingressos davant d’una situació d’incapacitat temporal laboral amb l’assegurança de Baixa Diària. Aprofitat de la deducció fiscal, si tributes per estimació directa, des de  500,00 euros per persona.

DETALLS DE LES PRESTACIONS PÚBLIQUES A PERCEBRE DAVANT UNA BAIXA LABORAL PER ENFERMETAT O ACCIDENT COM AUTÒNOM

Per tots aquells que cotitzen per la Base Mínima per al 2014 les prestacions serà :875, 70 € és la base mínima *1

¿Quines serien les prestacions públiques a percebre davant una baixa laboral de 30 dies?

516,66 € sería la prestació rebuda (60% sobre els 875,70 € des de el quart al vigèsim dia de la baixa i el 75% sobre 875,70 € a partir del vigèsim primer dia de la baixa fins el trigèssim en aquest cas.)

*******En aquesta cuantía cabe deduïr la quota d’autònoms: 261,83 € mensuals que deuen liquidar-se a la Seguretat Social tant si està en actiu treballant com si està de baixa laboral per una incapacitat temporal.

¿Quina sería la liquidez????? real a percebre per aquell suposat mes de baixa laboral? 254,83€ es l’ingrés nét.

¿DESEQUILIBRI econòmic? ¿DES-PROTECCIÓ?

Aquesta és la situació personal en la que podríes trobar-te davant una incapacitat temporal derivada d’una enfermetat o d’un accident.

T’oferim la possibilitat de restaurar el teu EQUILIBRI econòmic protegint els teus ingressos davant una situació d’incapacitat temporal amb l’assegurança de Baixa Laboral.

Deducció Fiscal: si se tributa per activitats econòmiques en l’IRPF en règim d’estimació directa, la contractació d’assegurances d’enfermetat es gasto deduïble de la seva activitat econòmica fins a 500 euros por persona.

*1 Per els autònoms societaris o persones físiques amb més de 10 treballadors al seu càrrec en el 2013 la base mínima de cotització per el 2014 serà de 1.051,50 € amb la conseqüent quota mensual de 314,40 €.

 En aquest cas l’ingrés nét durant el primer mes de baixa sería de 305,99 € i per els mesos successius de 474,23 €.

*2 Per els mesos successius el líquid a percebre sería de 394,94 €. Els accidents de treball i les enfermetats professionals són de inclusió voluntària amb el corresponent increment en la quota mensual d’autònoms.