Consultes freqüents FAQ

 

¿Què és una franquícia?

És la exempció de pagament a favor de l’assegurat quan les despeses o indemnització depassen una quantitat prèviament establerta, dins del condicionat particular de la pòlissa d’assegurances, però que queda a càrrec de l’assegurat, en cas que de no depassi aquesta quantitat. La quantitat estipulada mitjançant en contracte d’assegurances, per la qual l’assegurat es constitueix en el seu propi assegurador. En cas de sinistre, suportarà amb el seu patrimoni la part dels danys que li corresponguin.

El règim de franquícies s’estableix generalment a iniciativa de la Entitat Asseguradora perquè, al existir una repercussió econòmica del sinistre en l’assegurat, aquest procuri, amb major motiu, evitar el sinistre o reduir els seus efectes.

Si l’import del sinistre és inferior a la quantitat estipulada com a franquícia, el seu cost correrà a càrrec de l’assegurat.
Si és superior, l’assegurador només serà indemnitzat per l’excés de la franquícia.

La prima de risc sotmesa a franquícia sempre serà inferior que la que correspondria si aquesta no existís, ja que en el primer pas, la repercussió econòmica d’un sinistre a càrrec de l’assegurador és més limitada.

 

¿Que m’ofereix un mediador d’assegurances?

 

 • Ajudar a detectar, identificar i reconèixer les necessitats d’assegurances i plantejar la solució més adequada
 • Intermediació amb la companyia: contractació, assistència i manteniment.
 • Assistència en cas de sinistre
 • Empreses d’assistència 24 hores i tallers concertats
 • Telèfons i línies 900
 • Defensa dels interessos legítims del client davant de la companyia
 • Actualització i manteniment del capital i cobertures contractades en el temps
 • Informació detallada dels seus serveis i les seves pòlisses contractades
 • Enviament d’avisos de cobrament i renovació
 • Garantia de compliment amb les obligacions legals segons la Llei de Mediació 26/2006
 • Personal format i especialitzat
 • Serveis al client estandarditzats segons les normes de qualitat