Els nostres serveis

Assessorament en la contractació

  • Analitzem les seves necessitats mitjançant un estudi de situació personal (ESP).
  • Plantegem la situació més adequada. Realitzem una anàlisi objectiu.
  • Revisem les seves assegurances.
  • L’oferim una contractació immediata en tot tipus d’assegurances
  • Podem fer pòlisses en anglès i en altres llengües

Tramitació i resolució de sinistres.

Especialització en assegurances per EXPATRIATS i Assegurances per a Metges i de Grups Sanitaris. 

Altres serveis.