SANTALUCÍA

Des de fa més de 65 anys, HNA protegeix el seu benestar integral i el de la seva famÍlia. ConstituÏda per arquitectes, avui en dia, HNA ofereix al col·lectiu d’Arquitectes i al dels Químics, darrera la recent fusió entre les dues mutualitats, un servei amb productes exclusius, tant a nivell professional com personal. Així com a altres col·lectius professionals i particulars que demanden un alt grau de protecció.

Una entitat asseguradora sense ànim de lucre en la que els mutualistes participen dels beneficis econòmics, afavorint d’aquesta manera l’evolució constant de les solucions de les asseguradores, innovadores i adequades a una realitat social en constants canvis i a les necessitats personals dels seus assegurats.

Telèfon d’ assistència:

902 12 86 86