Protecció de dades

 

Protegim acuradament les seves dades

En SAMMY THOMAS S.L.U. Correduría de Seguros assegurem la total protecció de les dades de caràcter personal proporcionades pels nostres usuaris. De conformitat amb el que es diposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, SAMMY THOMAS S.L.U. Correduría de Seguros informa les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta pàgina web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats als nostres fitxers i seran tractats de forma automatitzada. Mitjançant l’enviament de formularis existents en aquesta pàgina web, el remitent dóna el seu consentiment per a ser inclòs als fitxers que acabem d’esmentar prèviament. Així mateix, li comuniquem que des de aquesta pàgina web es podran recollir direccions IP dels usuaris, les quals seran igualment tractades d’acord amb la normativa vigent.
La finalitat d’aquests fitxers és que serveixi com a suport d’informació sobre les dades dels usuaris amb la finalitat de poder proporcionar els nostres serveis, així com comunicar-los informació relativa als mateixos i que siguin considerats d’interès. Tots els fitxers han sigut degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En cap moment aquestes dades seran cedits, venuts o traspassats a terceres persones sense el seu consentiment previ. SAMMY THOMAS S.L.U. Correduría de Seguros respectarà en tot moment la confidencialitat de les seves dades, segons la conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
En qualsevol moment pot vostè executar els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint-se per correu electrònic a la nostre direcció de contacte.

Direccions IP

Els servidors de l’allotjament de la web podran detectar de manera automàtica la direcció IP, la dada d’accés i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació està registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, en nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

Seguretat

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. La pàgina web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la industria, tals com procediments del control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari /client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.