Protecció de dades

Qui és el responsable de les seves dades?
D’acord amb el que s’estableix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d’Abril de 2016, l’informem que les dades personals aportades seran tractats per SAMMY THOMAS S.L.O amb CIF B17515222 i domicili en AV. SANT NARCIS, 81 BAIXOS – 17005, GIRONA (Girona).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a l’adreça de les nostres oficines, o enviant un correu electrònic a sammy@sammythomas.com, indicant el dret que desitja exercir.

Tindrà dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment.

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals.

WEB/CONTACTES


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades aportades per vostè són necessaris per a poder prestar-li amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractats amb les següents finalitats: tractament de dades de caràcter personal que siguin obtinguts a través dels formularis de contacte disponibles en la pàgina web de l’empresa per al contacte amb el sol·licitant i enviament de butlletins publicitaris.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es prevegi que poden ser necessaris per a contactar amb l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat en contactar amb la nostra organització.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

CLIENTS
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades aportades per vostè són necessaris per a poder prestar-li amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractats amb les següents finalitats: prestació de serveis d’assessorament i contractació de pòlisses d’assegurances, anàlisi objectiva de riscos, gestió de les anul·lacions de pòlisses, enviament d’ofertes i propostes comercials d’assegurances i tasques comptable, fiscal i administratives.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins a la finalització de la relació contractual i, posteriorment, durant els terminis legalment exigits.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte subscrit amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Per a complir amb la finalitat prevista, les seves dades podran ser comunicats a: Entitats asseguradores; Administració pública amb competència en la matèria.

SINISTRES

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per a poder prestar-li amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractats amb les següents finalitats: Assessorament i gestió en els tramitis de sinistres soferts per clients davant les asseguradores, representació dels clients davant possibles reclamacions per sinistres produïts i gestió de dades de contraris en sinistres.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals es conservaran durant la tramitació dels sinistres que l’afectin i, posteriorment, durant els terminis legalment exigits.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim de l’entitat en la resolució dels sinistres en els quals l’interessat pugui veure’s afectat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Per a complir amb la finalitat prevista, les seves dades podran ser comunicats a: Forces i cossos de seguretat; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals; Entitats asseguradores; Professionals involucrats en la reparació d’un sinistre.