Com treballem?

 

El nostre assessorament professional, ajuda als nostres clients a identificar aquells riscos que no sabien que tenien. Una vegada identificats, busquem i recomanem la solució més adequada.

  • Anàlisis de les necessitats basades en motivacions
  • Estudi dels sistemes privats i públics
  • Revisió i anàlisis de la informació aportada
  • Quantificació i recomanació de solucions
  • Estudi detallat dels sistemes privats contractats
  • Quantificació i recomanació de solucions
  • Estudi detallat dels sistemes privats contractats
  • Quantificació de Necessitats i cobertures
  • Informe de les carències detectades i recomanació de solucions
  • Treballem en el teu idioma

Representem als nostres clients davant les entitats asseguradores. 

Ens preocupem del seguiment de les pòlisses subscrites a la fi de què la eficàcia de les mateixes no es vegi afectada pel pas del temps i la nova aparició en el mercat de productes tecnològicament superiors i més adequats.

 

Assessorem, assistim i tramitem

Realitzem totes aquestes accions en els possibles sinistres, vigilant que les resolucions de les entitats asseguradores se cenyeixin en tot cas al termes pactats en les pòlisses.

 

Disposem d’un Departament de Servei d’Atenció al Client

El seu objectiu és la resolució de queixes i reclamacions formulades pel client.

Volem demostrar-li quant podem fer per vostè.