Què fer en cas de sinistre?

Abans de res, volem posar l’accent al significat de sinistre. Som conscients de què moltes vegades el llenguatge utilitzat per les companyies d’assegurances no és fàcilment comprensible.

Quan es parla de sinistre, es fa referència a qualsevol incidència per la qual l’assegurat té dret a una indemnització per part de la companyia asseguradora.

Els passos a seguir per evitar problemes posteriors amb les companyies són:

  • El primer pas és minorar el possible dany que s’estigui causant. Per exemple, tancar la clau de l’aigua o intentar sufocar un incendi, sempre i quan no es corri perill a nivell personal.
  • El segon pas és posar-se en contacte amb nosaltres.
  • Tel. 972 22 1639 o email: siniestros@sammythomas.com
  • El tercer, seguir les nostres instruccions.